Gái gọi Đóa Nhi 1806 (8211) Girl xinh trở lại, Lợi hại hơn xưa.